Aktualne przetargi

 

Informacje o wszystkich aktualnych przetargach znajdują się również
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chojnowa


12.09.2017 r.

- BUDOWA  OŚWIETLENIA  DROGOWEGO W  UL. SŁOWIAŃSKIEJ  Z  POŁĄCZENIEM  UL. OKRZEI W  CHOJNOWIE  - Część I
- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGACH ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM  UL. KOŚCIUSZKI W CHOJNOWIE - (Część II
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (452.00 kb)
Ogłoszenie (115.00 kb)

Projekt - Drzymały - Chopina:
PB Opis techniczny Drzymały Chopina (2.75 Mb), Rysunek1.1 (789.13 kb), Rysunek 1.2 (605.32 kb), Układ rysunków (262.24 kb), Przedmiar (2.39 Mb)

Projekt - Słowiańska:
PB Opis techniczny - Słowiańska (2.69 Mb), Rysunek 1.1 (677.56 kb), Rysunek 1.2 (654.39 kb), Układ Rysunków (250.44 kb), Przedmiar (2.05 Mb)


11.09.2017 r.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie - negocjacje z ogłoszeniem


Ogłoszenie o zamówieniu (205.34 kb)


Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem (126.50 kb)
05.09.2017 r.

BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO W CHOJNOWIE W RAMACH ZADANIA PN. PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (411.50 kb), Ogłoszenie (83.50 kb),
Projekt: Przedmiar (156.23 kb), PB Oświetlenie Parku Śródmiejskiego (2.91 Mb), Plan zagospodarowania terenu (1.91 Mb), Rys lampa parkowa (471.57 kb), Schemat spiralny Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem (126.50 kb)(644.04 kb), Schematy rozdzielnic (434.14 kb)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) (130.89 kb)


02.08.2017 r.
Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (446.50 kb), Ogłoszenie (84.00 kb)


Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb) 


Informacja z otwarcia ofert (394.47 kb)


07.07.2017 r.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (413.00 kb)
Ogłoszenie (82.00 kb)

Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb) 


Informacja z otwarcia ofert (398.15 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania (323.58 kb)


04.07.2017 r.

Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (409.50 kb)

Ogłoszenie (81.50 kb)


Projekt: Bramka stała (439.84 kb), Kosz i stojak (464.13 kb), Opis techniczny (1.83 Mb), Opis trybun (643.08 kb), Piłkochwyt (564.52 kb), Przedmiar boisko (54.54 kb), Przekrój A-A (658.57 kb), Rysunek szczegółowy boiska (552.03 kb)Zagospodarowanie terenu (589.93 kb)


Zmiana SIWZ (815.63 kb),

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.00 kb)


Pytania do SIWZ/Odp:

Pytanie nr 1 /Odp (350.42 kb), Pytanie nr 2/Odp (504.44 kb), Pytanie nr 3/Odp (1.44 Mb), Pytanie nr 4/Odp (371.75 kb), Pytanie nr 5/Odp (351.58 kb)


29.06.2017 r.

Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

Ogłoszenie (80.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (406.50 kb),


Projekt: Strona tytułowa (41.23 kb),  Opis remontu dachu Gimnazjum strych (46.96 kb), Inwentaryzacja Foto (543.98 kb),Ocena stanu technicznego (6.55 Mb),  BIOZ dach (35.16 kb), Uzgodnienie konserwatora (128.02 kb), Plan sytuacyjny (284.20 kb), Rzut więźby I rys 2 (300.64 kb), Rzut więźby II rys 3 (288.22 kb), Rzut dachu rys 4 (424.79 kb), Przekrój a rys 5 (196.57 kb), Przekrój b-b rys 6 (175.76 kb), Elewacje (264.07 kb), PB elektr opis (558.25 kb), PB elektr opis (558.25 kb), PB elektr rys (958.35 kb), Przedmiar (2.97 Mb)


Unieważnienie postępowania (311.51 kb)


20.06.2017 r.

Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (410.50 kb)

Ogłoszenie (83.50 kb)


Projekt: Przedmiar instalacjisanitarnych (212.28 kb), Przedmiar kolizji sieci en (45.97 kb), Przedmiar robót drogowych (320.36 kb), Specyfikacja sanitarna (1.23 Mb), SST E01 Linie kablowe (342.77 kb) Odwodnienie - podłączenie wpustów (404.82 kb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan zagospodarowania terenu (983.40 kb), Plansza zbiorcza sieci (1.12 Mb), Projekt - kolizji sieci nn (2.32 Mb), Projekt budowlano-wykonawczy drogowy (2.62 Mb),

Przekrój konstrukcyjny (477.61 kb), Specyfikacja drogowa (1.70 Mb),

Plan zagospodarowania terenu - usunięcie kolizji (800.25 kb)


08.06.2017 r.


Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (411.00 kb), Ogłoszenie (83.00 kb),

Projekt: Bramka stała (439.84 kb), Kosz i stojak (464.13 kb), Opis techniczny (1.83 Mb), Opis trybun (643.08 kb), Piłkochwyt (564.52 kb), Przedmiar boisko (54.54 kb), Przekrój A-A (658.57 kb), Rysunek szczegółowy boiska (552.03 kb)Zagospodarowanie terenu (589.93 kb)


Informacja o unieważnieniu postępowania (305.02 kb)


19.05.2017 r.


Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie


Ogłoszenie (88.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (410.00 kb)


Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb) 

Informacja z otwarcia ofert (391.50 kb)


12.05.2017 r.


- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (Część I zamówienia)

- Budowa  parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (Część II zamówienia)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (475.00 kb), Ogłoszenie (117.50 kb)

Projekt parking ul. Grunwaldzka: Architektura nawierzchni (1.43 Mb), Informacja BIOZ (2.11 Mb), Opis techniczny (3.63 Mb), Przedmiar robót (1.54 Mb),Przekrój konstrukcyjny A-A (1.66 Mb), Przekrój konstrukcyjny B-B (1.86 Mb)


ProjektPrzedmiar instalacjisanitarnych (212.28 kb), Przedmiar kolizji sieci en (45.97 kb), Przedmiar robót drogowych (320.36 kb), Specyfikacja sanitarna (1.23 Mb), SST E01 Linie kablowe (342.77 kb)Odwodnienie - podłączenie wpustów (404.82 kb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan zagospodarowania terenu (983.40 kb), Plansza zbiorcza sieci (1.12 Mb), Projekt - kolizji sieci nn (2.32 Mb), Projekt budowlano-wykonawczy drogowy (2.62 Mb),

Przekrój konstrukcyjny (477.61 kb), Specyfikacja drogowa (1.70 Mb),21.04.2017 r.
Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (412.00 kb), Ogłoszenie (83.50 kb)

Projekt:
nformacja BIOZ (1,007.18 kb), Materiały równoważne - słupy (1.05 Mb), Materiały równoważne oprawy oświetleniowe (1.65 Mb), Opis techniczny (3.03 Mb), Opis zagospodarowania terenu - arkusz I (1.74 Mb), Projekt zagospodarowania terenu - arkusz II (1.26 Mb), Przedmiar robót oświetlenia bieżni (77.10 kb), Schemat ideowy i budowa szafki SO-2 (651.33 kb), Schemat ideowy oświetlenia (1.10 Mb), SSTWiOR - roboty elektryczne (2.26 Mb).07.04.2017 r.

Zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (355.00 kb)
Ogłoszenie (86.50 kb)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51.00 kb)
Zmiana SIWZ (3.61 Mb


Informacja z otwarcia ofert (324.29 kb)24.03.2017 r.

- Przebudowa  dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego (Część I zamówienia)

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (Część II zamówienia)

- Budowa Parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (Część III zamówienia)

- Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania (Część IV zamówienia)

     

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (509.00 kb)

Ogłoszenie (149.50 kb)


Projekty:

        Parking przy MOKSiR: Przedmiar instalacji sanitarnych (212.28 kb), Przedmiar kolizji    sieci en (45.97 kb), Przedmiar robót drogowych (320.36 kb), Specyfikacja Sanitarna (1.23 Mb), SST E 01 Linie kablowe (342.77 kb),


Dodano 29.03.2017 r. - Odwodnienie - podłączenie wpustów (404.82 kb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan zagospodarowania terenu (983.40 kb),Plansza zbiorcza sieci (1.12 Mb), Projekt - kolizja sieci nn (2.32 Mb), Projekt budowlano-wykonawczy drogowy (2.62 Mb), Przekrój konstrukcyjny (477.61 kb), Specyfikacja drogowa compressed (1.70 Mb)


       Droga dojazdowa: Informacja BIOZ (1.34 Mb), Opis techniczny (2.82 Mb), Plan zagospodarowania terenu (1.04 Mb), Plan zagospodarowania terenu org ruchu (1.15 Mb),Plansza zbiorcza sieci (1.21 Mb)Podłączenie wpustów ulicznych (428.21 kb), Profil podłużny AB (888.39 kb), Profil podłużny Zmiana SIWZ (863.83 kb)AD (869.48 kb), Przedmiary drogowe (1.07 Mb), Przekroje konstrukcyjne (774.04 kb), Specyfikacje drogowe (10.40 Mb), Specyfikacja sanitarna (3.12 Mb),

       Parking przy ul. Grunwaldzkiej: Architektura nawierzchni (1.43 Mb), Informacja BIOZ (2.11 Mb), Opis techniczny (3.63 Mb), Projekt zagospodarowania terenu (1.81 Mb), Przedmiar robót (1.54 Mb), Przekrój konstrukcyjny A-A (1.66 Mb), Przekrój konstrukcyjny B-B (1.86 Mb)

       Przebudowa miejsc postojowych ul. Sikorskiego: Opis techniczny (1.99 Mb), Plan zagospodarowania terenu (1.72 Mb), Przedmiar przebudowa zatok postojowych (1.94 Mb), Przedmiar wymiana nawierzchni (1.89 Mb), Przekroje konstrukcyjne (839.62 kb), Specyfikacja techniczna (8.57 Mb)Zakres wymiany nawierzchni asf (5.15 Mb),

Zmiana SIWZ (863.83 kb), Załącznik Nr 3 do Formularza Ofertowego - po zmianie (32.50 kb)

Informacja z otwarcia ofert (1.14 Mb)


Informacja o unieważnieniu części II i części III zamówienia (553.98 kb)


17.03.2017 r.
Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (393.00 kb), Ogłoszenie (85.00 kb)

Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb) 


Informacja z otwarcia ofert (418.98 kb)


Unieważnienie postępowania (342.64 kb)06.03.2017 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2017 r.

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (606.00 kb), Ogłoszenie (180.50 kb),

Załączniki mapowe: część I.1 (971.04 kb), część I.2 (1.72 Mb), część I.3 (1.17 Mb), część IV.1 (1.14 Mb), część IV.2 (779.76 kb), część IV.3 (968.85 kb), część IV.4 (727.56 kb), Tereny do koszenia część I (4.48 Mb)Tereny do koszenia część III (2.28 Mb), Tereny do koszenia IV (5.54 Mb), Załacznik nr 3 cz.III (3.21 Mb)


Informacja z otwarcia ofert (44.50 kb)


23.0.02.2017 r.

       Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego   z włączeniem                    do ul.Bohaterów Powstania Warszawskiego (Część I zamówienia) Przebudowa                 ulicy Ogrodowej w Chojnowie - ETAP 1 (Część II Zamówienia)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (446.00 kb), Ogłoszenie (117.50 kb)

Projekt:

Projekt droga dojazdowa: Informacja BIOZ (1.34 Mb),

Opis techniczny (2.82 Mb), Plan zagospodarowania terenu (1.04 Mb),Plan zagospodarowania terenu org. ruchu (1.15 Mb), Plansza zbiorcza sieci (1.21 Mb), Podłączenie wpustów ulicznych (428.21 kb), Profil podłużny AB (888.39 kb), Profil podłużny AD (869.48 kb), Przedmiary drogowe (1.07 Mb), Przedmiary drogowe (1.07 Mb), Przekroje konstrukcyjne (774.04 kb), Specyfikacja drogowa (10.40 Mb), Specyfikacja sanitarna (3.12 Mb)

Projekt ul. Reymonta: Informacja BIOZ (1.15 Mb), Opis techniczny (4.84 Mb), Projekt zagospodarowania terenu (2.98 Mb), Przedmiar ul. Reymonta ul. Ogrogowa (61.92 kb), Przedmiar sieci wod- kan (2.28 Mb), Przekrój podłużny Ogrodowa (676.07 kb), Przekrój podłuzny Reymonta (651.13 kb), Przekrój poprzeczny AA (504.88 kb), Przekrój poprzeczny BB (496.66 kb), Przekrój poprzeczny CC (750.15 kb), Przekrój poprzeczny DD (641.83 kb), Przekrój poprzeczny EE (461.77 kb), Sieci wod-kan w obrębie ul. Reymonta (1.41 Mb), Szczegół zwieńczenia studni (528.97 kb)

      Rozporządzenie RM w spr rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (6.77 Mb),

Informacja z otwarcia ofert (33.50 kb)

Unieważnienie postępowania (473.91 kb)

            17.02.2017 r.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (400.50 kb)
Ogłoszenie (83.50 kb)

Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb)  


Informacja z otwarcia ofert (28.00 kb)


Unieważnienie postępowania (336.29 kb)


25.01.2017 r.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Ogłoszenie (84.00 kb), Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (404.50 kb), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (6.18 Mb)

Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb), Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb), Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb), Konstrukcja słupka poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenia przęsła środkowego (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb)


Pytania/Odp do SIWZ: Pytanie nr 1/ Odp (940.88 kb), Pytanie nr 2/Odp (459.54 kb), Pytanie nr 3/Odp (508.74 kb)


Zmiana SIWZ: Zmiana nr 1 (40.00 kb)


Informacja z otwarcia ofert: Zbiorcze zestawienie ofert (466.33 kb)


Unieważnienie postępowania (339.53 kb)


17.01.2017 r.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III - ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego w Chojnowie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (432.50 kb), Ogłoszenie (90.00 kb), Rozporządzenie RM w spr rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (6.77 Mb),

Projekt: Komora zasuw (153.49 kb), Opis techniczny compressed (4.80 Mb), Plan nr 1 (1.52 Mb), Plan nr 2 (415.93 kb), Plan nr 3 (1.67 Mb), Profile kanalizacji i przykanalików (1.71 Mb), Profile sieci wodociągowej i przyłączy (1.62 Mb), Specyfikacje techniczne kan. ogólnospławnej (115.97 kb), Specyfikacje techniczne ogólne Etap I,II,III (138.38 kb), Specyfikacje techniczne ziemne Etap I,II,III (194.59 kb), Węzły (138.77 kb),

Przedmiary: Przedmiar sieci Mickiewicza BGW etap III (2.28 Mb), Przedmiar sieci Witosa etap II (2.10 Mb)


Przekrój konstrukcji drogi (50.78 kb)


Pytania/Odp do SIWZ: Pytanie nr 1 /Odp do SIWZ (322.40 kb), Pytanie nr 2/Odp do SIWZ (436.49 kb), Pytanie nr 3/Odp do SIWZ (515.28 kb), Pytanie nr 4/Odp do SIWZ (419.99 kb)


Informacja z otwarcia ofert:   Informacja z otwarcia ofert (981.62 kb)


19.10.2016 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chojnów


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (414.00 kb)

,Rozporządzenie MR w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia . (6.18 Mb)

Ogłoszenie (6.77 Mb)


Projekt:  Poglądowa (916.68 kb), PZT (4.02 Mb), Niweleta (192.23 kb), P. Projektowane (2.00 Mb), Przekrój C-C (680.09 kb), P. istniejące (1.62 Mb), Organizacja docelowa rysunki (2.86 Mb), Organizacja docelowa (587.47 kb), Projekt budowlany (4.36 Mb), Przedmiar robót (61.92 kb), SST Chojnów-Michów (1.41 Mb)Otwarcie ofert: Informacja z otwarcia ofert (373.35 kb)

                          27.07.2016 r.

                          Wymiana nawierzchn chodnika przy ulicy Reja w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (323.50 kb), Ogłoszenie (72.00 kb), Przedmiar (2.03 Mb)

                         21.07.2016 r.

                          Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kraszewskiego oraz w ulicy Wrzosowej

                          w Chojnowie

                         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (323.50 kb), Ogłoszenie (71.00 kb)

Projekt: ul. Kraszewskiego - opis techniczny (2.37 Mb) ul. Kraszewskiego - plan zagospodarowania terenu (1.46 Mb), ul. Kraszewskiego - przedmiar robót (912.89 kb)ul. Kraszewskiego - RL SO 2 (395.79 kb) , ul. Kraszewskiego - schemat spiralny (321.96 kb) , ul. Kraszewskiego -STWIOR (3.52 Mb) , ul. Wrzosowa - opis techniczny (303.11 kb) , ul. Wrzosowa - plan zagospodarowania terenu (435.92 kb) , ul. Wrzosowa - plan zagospodarowania terenu rys. 2 (591.74 kb) , ul. Wrzosowa - przedmiar (1.09 Mb), ul. Wrzosowa - SSTWiOR (1.02 Mb).

Zapytania do SIWZ: Zapytanie nr 1/Odp. (345.76 kb) Zapytanie nr 2/Odp. (363.55 kb) Zapytanie nr 4/Odp. (387.87 kb) Zapytanie nr 3/Odp. (339.70 kb)

 

12.07.2016 r.

Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie.

Ogłoszenie (69.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (359.00 kb),

Projekt: Strona Tytułowa (42.71 kb), Opis inwent arch (81.79 kb), Rys 5 (135.10 kb), Rys 6 (148.41 kb), Rys 7 (139.68 kb), Rys 8 (116.54 kb), Rys 9 (555.32 kb), Rys 10 (587.67 kb),Rys 11 (357.46 kb), Przedmiar (984.31 kb), Remont Rys 1 (557.39 kb), Remont Rys 2 (590.13 kb), Remont Strona Tytułowa (48.57 kb)

 

17.06.2016 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Niemcewicza-Małachowskiego oraz Witosa w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (376.50 kb), Ogłoszenie (84.50 kb)

Projekt Cz. I zamówienia  wod-kan N-M: ,Komora Zasuw (153.49 kb),  Opis techniczny (1.10 Mb), Plan nr 3 (1.67 Mb), Profile kanalizacji i przykanalików (1.71 Mb), Profile sieci wodociągowej i przyłaczy (1.62 Mb),Przedmiar wod-kan N-M (79.54 kb), Rys Nr 4 (277.30 kb), Specyfikacje techniczne kan ogólnospławnej Etap. I,II,III (115.97 kb), Specyfikacja techniczna ogólna Etap I,II,III (138.38 kb), Specyfikacja techniczna ziemne Etap I,II,III (194.59 kb), ST wodociąg I,II,III (118.11 kb), Węzły (138.77 kb)

Dodano 23.06.2016 r. -Plan Nr 3 cd. (511.54 kb)

Dodano 24.06.2016 r. - PLAN Nr 3 zamienny (1.79 Mb)

 

Projekt Cz II zamówienia  wod-kan w ul. Witosa: Opis techniczny (1.05 Mb), Plan 1A (325.08 kb), Profile sieci wod-kan (758.38 kb), Przedmiar wod-kan (76.79 kb), Schemat węzłów (55.51 kb), Specyfikacje techniczne ogólna Witosa (138.41 kb), Specyfikacje techniczne ogólnospławna Witosa (116.04 kb), Specyfikacje techniczne ogólnospławna Witosa (118.14 kb), Specyfikacje Techniczne zimne Witosa (194.61 kb),

 

09.05.2016 r.

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych i niezamieszkałaych znajdujacych się w Chojnowie.

Ogłoszenie (131.07 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (343.50 kb),

Załączniki  do umowy: Załącznik nr 1 do umowy (26.00 kb), Załącznik nr 2 do umowy (914.50 kb)

Uchwały:  Uchwała nr 126 (1.27 Mb), Uchwała 156 (4.29 Mb), Uchwała 220 (408.36 kb)

 

13.04.2016 r.

PRZEBUDOWA UL. REJTANA ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. BRONIEWSKIEGO W CHOJNOWIE

OGŁOSZENIE (79.00 kb), SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (378.50 kb)

PROJEKT UL. BRONIEWSKIEGO: STR. TYTUŁOWA (35.70 kb), OPIS TECHNICZNY (2.17 Mb), SPIS ZAWARTOŚCI (15.98 kb), RYS 1 (1.41 Mb), RYS 2 (2.68 Mb), RYS 3 (361.54 kb), RYS 4 (641.68 kb), RYS 5 (134.65 kb), RYS 6 (218.76 kb), UL. BRONIEWSKIEGO OD STAFFA DO BACZYŃSKIEGO (2.25 Mb)

PRZEDMIARY: PRZEDMIAR BUDOWA NAWIERZCHNI OD UL. LUBIŃSKIEJ DO UL. STAFFA (45.01 kb), PRZEDMIAR WYMIANA NAWIERZCHNI OD UL. STAFFA DO UL. BACZYŃSKIEGO (1.11 Mb)

SPECYFIKACJE: OO (147.86 kb), D10.01.01 (1.50 Mb), d010101 (49.95 kb), d010202 (43.17 kb), d010204 (45.00 kb),d020000 (71.92 kb), d020101 (38.60 kb), d020301c (135.47 kb), d030201 (106.73 kb), D030201a (51.45 kb), d040101 (53.57 kb), d040201 (65.80 kb), d040301 (49.97 kb), d040400 (87.72 kb), d050305 (304.01 kb), d050323a (553.65 kb), d060401 (39.58 kb), d070602 (148.24 kb), d080101 (71.00 kb), d080301 (51.42 kb), d080502 (65.67 kb), d090101 (70.33 kb), Pierwsza strona (23.47 kb), Spis (29.29 kb),

PROJEKT UL. REJTANA :

OŚWIETLENIE: PROJEKT BUDOWLANY (6.28 Mb),OŚWIETLENIE REJTANA PRZEDMIAR (1.47 Mb)

PROJEKT BUDOWLANY:  ODWODNIENIE (1.00 Mb), PB OPIS TECHNICZNY (3.06 Mb), PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (55.48 kb), PLANSZA ZBIORCZA SIECI (1.03 Mb), PODŁACZENIA WPUSTÓW SCIEKOWYCH (306.57 kb), PROFIL PODŁUŻNY A B (425.22 kb), PRFIL PODŁUZNY BD (770.75 kb), PRZEKRÓJ KONSTR. (269.23 kb), STUDZIENKA KAN (1.90 Mb)

SPECYFIKACJE: SPECYFIKACJA DROGOWA (455.44 kb), SPECYFIKACJA INSTALACYJNA (251.88 kb)

PRZEDMIAR :  DROGOWY (4.24 Mb), INSTALACYJNY (2.57 Mb), PODWÓRZE (562.10 kb)

Zapytania do SIWZ: Zapytanie nr 1 / odp (386.02 kb)

 

08.03.2013 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (475.00 kb), Ogłoszenie (93.50 kb),

Mapki i Załaczniki: Mapka Cz.I (4.14 Mb), Mapka Cz III (2.12 Mb), Mapka Cz IV Samorządowa (2.24 Mb), Załacznik nr 3 do Cz III (3.06 Mb), Mapka Cz IV (4.16 Mb).

 

 

04.03.2016 r.

Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (338.50 kb), Ogłoszenie (67.00 kb),

Projekt: Część fotograficzna (1.51 Mb), Elewacje (561.29 kb), Instalacja odgromowa-opis techniczny (998.20 kb), Ocena stanu technicznego (1.00 Mb), Opis techniczny (1.66 Mb), Oznaczenie miejsc uszkodzenia więźby dachowej (674.10 kb), Plan sytuacyjny (966.32 kb), Przekrój a-a (1.28 Mb), Przekrój b-b (509.28 kb), Przekrój c-c (516.30 kb), Rzut dachu (1.77 Mb), Rzut inst odgromowej i załączy (422.06 kb), Rzut więźby dachowej (1.45 Mb), Szczegóły instalacji iglic odgromowych (473.84 kb)

Przedmiar: Przedmiar (2.71 Mb), Przedmiar robót dach G2 str. 6 (494.66 kb)

Wymagania techniczne dot. materiałów dekarskich (278.91 kb)

 

Zapytania do SIWZ: Zapytanie nr 1/Odp (451.63 kb)

 

12.02.2016 r.

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1pkt 1 lit. a  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 tj)na świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, które stanowią własność TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Miasta Chojnów.

Ogłoszenie (38.00 kb)

 

10.02.2016 r.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie

 

Ogłoszenie (73.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (377.50 kb),

Projekt: Komora wodomierzowa- komora zasuw- rys 28,29 (259.55 kb), Komora wodomierzowa- komora zasuw- rys 28,29 (259.55 kb), Opis techniczny projektu budowlanego (3.89 Mb), Plan przejścia pod linią PKP - rys 1a (252.59 kb), Plan zagospodarowania - rys 1 (1.27 Mb), Plan zagospodarowania rys 3 (254.38 kb),

Plan zagospodarowania rys 4 (1.12 Mb), Plan zagospodarowania rys 2 (277.81 kb), Pompownie ścieków(przekrój, rzut) - rys 33, 34, 35 (705.33 kb), Profile-rys 9,11,15,16 (579.10 kb), Profile rys 5, 6, 10, 12 (708.83 kb), Profile rys 7, 8, 13, 14, 17 - 26 (1.58 Mb), Studzienka wodomierzowa - rys 36 (133.24 kb)

Projekt cz. elektr. (3.44 Mb)

Dodano 12.02.2016 r.

Komora zasuw przed linią PKP- rys. 30,31 (271.02 kb); Węzły montażowe rys 27 (510.23 kb); Wlot kanalizacji deszcz. (480.29 kb)

 

Przedmiary: Sieć kanalizacji deszczowej (1.05 Mb), Sieć kanalizacji sanitarnej (1.46 Mb), Sieć wodociągowa (2.16 Mb), Zasilanie elektr. pomp. P1 i pomp.deszcz. (32.76 kb), Zasilanie elektr. pomp. P2 (32.11 kb)

 

Zapytania do SIWZ: Zapytanie nr 1 /Odp. (359.74 kb), Zapytanie nr 2/Odp (479.35 kb), Zapytanie nr 3/Odp (359.33 kb), Zapytanie nr 4/Odp (379.41 kb), Zapytanie nr 5/Odp (448.55 kb), Zapytanie nr 6 (316.72 kb), Zapytanie nr 7 (362.31 kb)

 

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót: Specyfikacje techniczne - ogólne (138.86 kb), Specyfikacje techniczne - osiedle Chojnów roboty ziemne (1) (195.30 kb), Specyfikacje techniczne Kan san. i deszcz (116.24 kb), Specyfikacja techniczna sieć wod. Chojnow osiedle (120.41 kb)

 

 

02.02.2016 r.

Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej  Chojnów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (359.00 kb), Ogłoszenie (63.00 kb)

 

27.11.2015 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (270.50 kb), Ogłoszenie (62.50 kb), Sprawozdania:RB-27S (4.16 Mb), RB-28S (1.64 Mb), RB-N (1.30 Mb), RB-NDS (1.43 Mb), RB-Z (1.49 Mb), Uchwała Nr II260 2015 SO RIO (2.90 Mb),

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.00 kb), Zm. SIWZ (20.50 kb).

Zapytania: Zapyt 1 / Odp (21.00 kb), Zapyt 2 / Odp (34.00 kb)

 

 

20.07.2015 r.

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów jednostek podległych  oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

Ogłoszenie (74.50 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (294.00 kb), Dokumenty finansowe: Sprawozdanie za  I kw. 2015 r.: Rb-27S - Sprawozd. z wyk. planu doch. budż (6.58 Mb), RB-28S cd. (6.40 Mb), RB-28S- zbiorczo (1.39 Mb), RB-28S-Sprawozadnie z wyk. planu wydat. (5.37 Mb), RB-N Kwartalne sprawozd o stanie należ. (1.33 Mb), RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie (1.47 Mb), RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań (1.47 Mb), Uchwała Budzetowa na 2015 r. : Uchwała Budżetowa na 2015r. (1,018.08 kb), Uchwały RIO (2.12 Mb), Wieloletnia Prognoza Finansowa (1.57 Mb), zał 1 plan dochodów (739.16 kb), zał 2 plan wydatków (439.39 kb), Zał 3 i 4 przychody i rozchody budżetu (516.01 kb), Zał 5 zadania inwestycyjne (1.26 Mb), Zał 6-12 (867.09 kb) Wykonanie  budżetu 2014 r.- Informacja do sprawozdania wyk. budżetu 2014 (3.50 Mb), Informacja dot. działalności Przychodni Rej. (488.40 kb), Informacje (435.85 kb), Sprawozdanie MBP (3.09 Mb), Sprawozdanie MOKSiR (460.58 kb), S[prawozdanie Muzeum Regionalnego (1.41 Mb), Sprawozdanie z wyk. budż 2014 (2.93 Mb), Uchwała RIO - wykonanie budżetu (1.78 Mb), Wykonanie dochodów (402.22 kb).

 Zapytania do SIWZ:

Zapytanie nr 1/Odp (15.36 kb)

 


Zmiana treści SIWZ z dn. 06.08.2015 r. (328.04 kb),    Załącznik Nr 6 do SIWZ (31.50 kb)


19.05.2015 r.

Zakup, dostawa , montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D

Spesyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (359.00 kb), Ogłoszenie (65.50 kb), Zm. ogłoszenia (63.50 kb), Zm. SIWZ (582.48 kb)

Zapytania do SIWZ/Odp.: Zapytanie nr 1 do SIWZ/Odp (699.01 kb)

 

13.04.2015 r.

 

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Gen St. Maczka w Chojnowie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (356.50 kb), Ogłoszenie (80.50 kb)

Projekt: Architektura: Okładka PBA (303.56 kb), Opis techniczny żłobek (369.04 kb), Rys A.1. (550.93 kb), Rys A.2. (257.46 kb), Rys A.3. (699.64 kb), Rys A.4. (648.98 kb), Zestawienie meblowe (199.63 kb), Wykaz wyposażenia technologicznego (224.01 kb)

Drogi:04.02 Przekroje typowe (582.21 kb), 04.01 Przekroje typowe (538.02 kb), 03 Profil podłużny (340.32 kb), 02 Plan sytuacyjny (1.61 Mb), 01 Orientacja (248.92 kb), 03 Oświadczenie (31.83 kb), 02 Opis techniczny (92.54 kb), 01 Strona tytułowa (97.12 kb),

Instalacje elektryczne: Rys nr 5 (313.29 kb), Rys nr 4 (686.02 kb), Rys nr 3-2 (157.94 kb), Rys nr 3-1 (154.58 kb), Rys nr 2-2 (140.29 kb),Rys nr 2-1 (268.05 kb),Rys nr 1 (152.10 kb), Oświadczenie (34.48 kb), Opis (80.06 kb)

Instalacje sanitarne: rys nr 7 (230.14 kb), rys nr 6 (186.61 kb), rys nr 5 (352.50 kb), rys nr 4 (191.47 kb), rys nr 2 (548.36 kb), rys nr 1 (477.18 kb), rys nr 3 (343.16 kb), Przyłącza wod-kan, gaz (3.14 Mb), Opis instalacje (130.61 kb), JE 15-2409 żłobek Gucio (728.79 kb), 475 KR 2015 (213.09 kb)

Konstrukcja: K1 (607.48 kb), K2 (507.44 kb), K3 (530.02 kb), K3 LM (84.33 kb), K4 (610.35 kb), K4 LM (69.30 kb), K5 (598.95 kb), K5 LM (77.59 kb), K6 (581.34 kb), K6 LM (69.94 kb), K7 (561.22 kb), K7 LM (43.06 kb), K8 (681.31 kb)

Przedmiary: Roboty budowlane - przedmiar (346.02 kb)Roboty elektryczne - przedmiar (256.07 kb), Roboty sanitarne - przedmiar (669.67 kb), Zagospodarowanie terenu przedmiar (221.33 kb)

Przyłacze gazu: Opis techniczny przyłacze gazu (75.19 kb), Rys 1 (3.66 Mb), Rys 2 (137.13 kb), Rys 3 (1.91 Mb), Rys 4 (306.73 kb)

Przyłacze wod-kan: Opis przyłącza wod-kan (91.64 kb), Rys 4 (630.93 kb), Rys 1 (3.60 Mb), Rys 2 (162.46 kb), Rys 3 (370.66 kb), Rys 5 (157.21 kb), Rys 6 (163.28 kb)

Zagospodarowanie terenu: Opis techniczny PZT (483.87 kb), Z 0 Mapa (666.65 kb), Z 1 Zagospodarowanie ternu (1.42 Mb), Z 2 Zagospodarowanie terenu (1.24 Mb)

 

Stolarka Okienna i drzwiowa: D1A (28.15 kb), D2 (27.27 kb), D2A (27.54 kb), D2B (28.08 kb), D3 (27.58 kb), D4 (22.45 kb), DW1 (98.67 kb), DZ1 (106.82 kb), DZ2 (106.21 kb), DZ2A (106.21 kb), DZ3 (104.99 kb), DZ4 (102.16 kb), O1 (97.48 kb), O2 (97.13 kb), O3 (96.97 kb), O4 (96.04 kb), O5 (95.51 kb), O6 (95.10 kb), O7 (109.58 kb), O8 (108.69 kb), O9 (107.77 kb), O10 (104.31 kb), O11 (102.70 kb), O12 (94.70 kb), O13 (94.31 kb)

 

STWiOR: PRZ WOD-KAN (96.73 kb), C.O. (176.58 kb), Inst. gazowa (102.24 kb), Kotłownia (160.27 kb), WOD-KAN (137.55 kb), Instalacja elektryczna (275.18 kb),

 

Dodatkowe: A1 Rzut Parteru (578.56 kb)A1 Rzut parteru bez wymiarów (450.49 kb),A4 Elewacje (648.32 kb),  B1 DETAL BARIERKI (83.05 kb), Karty Techniczne (4.06 Mb), ZAD1 (93.96 kb), ZAD2 (92.97 kb)

 Dodatkowe 2: A Rzut Parteru Posadzki (946.65 kb), A Rzut Parteru Sufity (693.90 kb), B2 Detal Wycieraczki Zewnętrznej (258.06 kb), B3 Detal Wycieraczki Wewnętrznej (186.16 kb), B4 Detal Wzcieracyek Wewn. i Zewn. (213.89 kb)

 

Pytania do SIWZ: Pytanie nr 1/Odp (426.58 kb), Pytanie nr 2/Odp (884.90 kb), Pytanie nr 3 /Odp (461.64 kb),  Pytanie nr 4/Odp (491.76 kb), Pytanie nr 5/Odp (2.49 Mb), Pytanie nr 6/Odp (424.20 kb), Pytanie nr 8/Odp (343.31 kb)

 

 

 

12.02.2015 r.

Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 18 w Chojnowie

  Ogłoszenie (66.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (326.00 kb)

 

 Projekt: Elewacje (807.54 kb), Projekt opis techniczny (3.01 Mb), Przedmiar dach przedszkole 1 (2.03 Mb)Przekrój dachu (691.29 kb),    Rzut więźby (1.05 Mb), Strona Tytułowa (473.28 kb), Rzut dachu (1.50 Mb)

Zapytania: Zapytania/Odp. 1 (341.16 kb)

 

22.01.2015 r.

Zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulicy: Witosa, Kolejowej, Kościuszki i Placu Dworcowego w Chojnowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (330.50 kb), Ogłoszenie (66.00 kb)

Projekt: Opis projektu (459.48 kb), Projekt wykonawczy (3.24 Mb), przedmiar arch (1.44 Mb), Przekroje (1.59 Mb)S S W i O R - Chojnów (549.55 kb), Rzut poglądowy (1.35 Mb)

Zapytania/Odpowiedzi: Zapytanie nr 1/Odp. (420.46 kb), Zapytanie nr 2/Odp. (326.32 kb), Zapytanie nr 3/Odp. (407.59 kb), Zapytanie nr 4/Odp. (22.00 kb)

 

 

29.12.2014 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (429.50 kb), Ogłoszenie (86.00 kb)Załączniki: Zagospod. zieleni MORSKIE OKO (10.00 Mb), Załącznik nr 2 (cz. IV) (1.70 Mb), Załącznik nr 2 (cz. IV) (4.25 Mb), Załacznik nr 2 (cz I) (4.23 Mb)

 

10.11.2014 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1.23 Mb); Ogłoszenie (151.78 kb), Uchwały: Uchwała 126 (1.27 Mb), Uchwała156 (4.29 Mb), Uchwała 220 (408.36 kb) 

Zapytania/Odpowiedzi: Zapytanie 1/Odp. (361.45 kb)

 

23.09.2014 r.

Przebudowa ulicy Południowej w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (486.50 kb), Ogłoszenie (63.50 kb), Projekt: 01 Str. tytułowa (34.58 kb), 02 Przedmiar (17.85 kb), 02 Przedmiar (45.60 kb), 02 Spis zawartości (15.90 kb), 03 Opis techniczny (2.83 Mb), Opinia geotechniczna (12.50 Mb), Rys. nr 1 (95.09 kb), Rys. nr 2 (1.80 Mb), Rys. nr 3.1 (252.70 kb), Rys. 3.2 (138.36 kb), Rys.4 (419.85 kb), Rys. nr 5 (177.21 kb) Rys. nr 5 (177.21 kb).

 

10.09.2014 r. 

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie  - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na  modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (452.50 kb), Ogłoszenie (60.00 kb), PFU: Załacznik nr 1: Część I (5.11 Mb), Część II (5.79 Mb), Część III (5.24 Mb), Część IV (4.70 Mb), Załącznik nr 2: Rys 1 (351.57 kb), Rys. 2 (213.03 kb), Rys. 3 (338.47 kb), Rys 4 (237.58 kb), Załącznik nr 3: Rys 5 (3.41 Mb), Załącznik nr 4: str 1 (538.00 kb), str 2 (597.03 kb), str 3 (505.73 kb), Załącznik nr 5: str 1 (377.25 kb), str 2 (634.28 kb), str 3 (196.92 kb), Załącznik nr 6: Rys 1 (939.51 kb), Rys 2 (584.27 kb), Rys 3 (758.42 kb), Rys 4 (4.18 Mb), Rys 5 (3.10 Mb), Rys 6 (4.10 Mb), Rys 7 (978.19 kb), Rys 8 (2.40 Mb), Rys 9 (2.20 Mb), Rys 10 (967.81 kb), Rys 11 (1.30 Mb), Rys 12 (800.07 kb),Rys 13 (1.76 Mb), Rys 14 (723.06 kb), Rys 15 (706.54 kb), Rys 16 (680.97 kb), Rys 17 (1.58 Mb), Rys 18 (140.08 kb), Rys 19 (1.43 Mb), Rys 20 (528.91 kb), Rys 21 (972.70 kb), Spis rysunków (448.79 kb) Załacznik nr 7: 001 (363.91 kb), 002 (405.53 kb), 003 (614.63 kb), 004 (586.03 kb), 005 (473.56 kb), 007 (590.90 kb), 008 (510.84 kb), 009 (595.21 kb), 010 (562.14 kb), 011 (589.07 kb), 012 (525.86 kb), 013 (567.44 kb), 014 (542.02 kb), 015 (560.25 kb), 016 (498.01 kb), 017 (421.62 kb), 018 (465.74 kb), 019 (480.99 kb), 020 (347.11 kb), 021 (503.92 kb), 022 (555.80 kb), 023 (497.56 kb), 024 (376.10 kb),025 (377.37 kb), <A href="http://zp.chojnow.eu/pliki/zp_8_463

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie