Plan Zamówień  Publicznych 2017 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Miejskiej Chojnów na roboty budowlane usług i dostawy w roku 2017. (67.00 kb)

Plan Zamówień Publicznych 2018 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Miejskiej Chojnów na roboty budowlane, usługi i dostawy w roku 2018. (50.50 kb)


Plan Zamówień Publicznych 2019 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Miejskiej Chojnów na roboty budowlane, usługi i dostawy w roku 2019 (375.92 kb)


Plan Zamówień Publicznych 2020 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Miejskiej Chojnów na roboty budowlane, usługi i dostawy w roku 2020 (476.54 kb)

Plan Zamówień Publicznych 2021 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Miejskiej Chojnów na roboty budowlane, usługi i dostawy w roku 2021 (866.71 kb)

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Miejskiej Chojnów na roboty budowlane, usługi i dostawy w roku 2021 - aktualizacja (961.95 kb)

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Miejskiej Chojnów na roboty budowlane, usługi i dostawy w roku 2021 - aktualizacja nr 2 (991.53 kb)

Plan Zamówień  Publicznych 2022 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Miejskiej Chojnów na roboty budowlane usług i dostawy w roku 2022 (820.01 kb)


Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Miejskiej Chojnów na roboty budowlane usług i dostawy w roku 2022 - aktualizacja (40.79 kb) 

Plan Zamówień  Publicznych 2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (49.69 KB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie