Aktualności

Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Gminy Miejskiej Chojnów wraz z Jednostkami Organizacyjnymi, Instytucjami Kultury i Zakładem Budżetowym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Gminy Miejskiej Chojnów wraz z Jednostkami Organizacyjnymi, Instytucjami Kultury i Zakładem Budżetowym

2023-10-03 14:29

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Reymonta i ul. Ogrodowej (branża drogowa, sanitarna i elektryczna)

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Reymonta i ul. Ogrodowej (branża drogowa, sanitarna i elektryczna)

2023-09-19 16:27

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Wolności do ul. Konarskiego i ul. Konarskiego (branża drogowa, sanitarna i elektryczna)

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Wolności do ul. Konarskiego i ul. Konarskiego (branża drogowa, sanitarna i elektryczna)

2023-09-19 16:27

Usunięcie obumarłych drzew rosnących na terenie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usunięcie obumarłych drzew rosnących na terenie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie

2023-09-15 12:29

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek oraz likwidację/wyłączenie z użytkowania starej infrastruktury wodociągowej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek oraz likwidację/wyłączenie z użytkowania starej infrastruktury wodociągowej w ulicach: Kopernika na odcinku od ul. Solskiego do ul. Ćwiklińskiej, Ćwiklińskiej, Solskiego, Bogusławskiego, Prusa, Gałczyńskiego, Wyspiańskiego na odcinku od ul. Bolesławieckiej do ul. Zapolskiej, Zapolskiej część dz. ew. nr 48/11, Modrzejewskiej

2023-09-15 12:18

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie