Aktualności

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów” – II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów” – II postępowanie

2023-10-16 15:44

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

2023-10-16 15:39

Wykonanie projektu systemu informacji miejskiej w Chojnowie z podziałem na słupki z tablicami istniejące i nowo projektowane wraz z wykonaniem i montażem

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie projektu systemu informacji miejskiej w Chojnowie z podziałem na słupki z tablicami istniejące i nowo projektowane wraz z wykonaniem i montażem

2023-10-06 14:44

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie

2023-10-04 14:28

Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie (część 1) wraz z budową sieci wodociągowej (część 2)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie (część 1) wraz z budową sieci wodociągowej (część 2)

2023-10-03 14:29

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie