Aktualności

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2022-06-22 15:17

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej w Chojnowie /tablice z nazwami ulic, obiektów użyteczności publicznej i inne/"

2022-06-22 13:41

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

2022-05-30 13:35

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Konserwacja publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, które stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów, na terenie miasta Chojnowa"

2022-05-13 13:04

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodna, ul. Radosna, ul. Miła, działki nr 44/6, 43/15, 43/13, 44/10, 44/13, 108/5, 108/6, obręb 1 w Chojnowie"

2022-04-07 10:13

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie