Aktualności

Zakup schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie przy pl. Zamkowym 1 - zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu pn. “Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze “B”

2023-08-22 15:23

Zakup i dostawa monitorów interaktywnych i zestawów interaktywnych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa monitorów interaktywnych i zestawów interaktywnych w ramach Działania 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie

2023-08-21 14:05

Remont kładki dla pieszych przy ul. Grodzkiej w Chojnowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont kładki dla pieszych przy ul. Grodzkiej w Chojnowie

2023-08-16 13:37

Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a05d6e3-31ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2023-08-04 11:38

Budowa obiektów małej architektury tj. ścieżki zdrowia na terenie rekreacyjnym dz. nr 78/3, obręb nr 0006, Chojnów

Zapytanie ofertowe - Budowa obiektów małej architektury tj. ścieżki zdrowia na terenie rekreacyjnym dz. nr 78/3, obręb nr 0006, Chojnów

2023-08-02 16:09

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie