Aktualności

Wymiana kotłów grzewczych w budynku w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Reymonta 1 w Chojnowie

Zapytanie ofertowe - Wymiana kotłów grzewczych w budynku w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Reymonta 1 w Chojnowie

2023-09-14 14:24

Wykonanie remontu kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie remontu kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie

2023-09-13 12:34

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów, jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7f064f81-4c87-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2023-09-12 08:02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f93f7eb7-4b32-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2023-09-12 08:02

Budowa placu zabaw- obiektów małej architektury

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-26dab84f-4b02-11ee-9aa3-96d3b4440790

2023-09-12 08:01

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie