Aktualności

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulic Wojska Polskiego, Ignacego Paderewskiego oraz skrzyżowania z ul. Wolności w m. Chojnów w ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie”

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulic Wojska Polskiego, Ignacego Paderewskiego oraz skrzyżowania z ul. Wolności w m. Chojnów w ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie”. Inwestycja obejmuje zakres działek nr 14/2, 16, 34, 162/1, 162/2, 244, obręb 0006, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów-miasto.

2023-01-26 16:35

Prowadzenie Targowiska Miejskiego położonego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15...

ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie Targowiska Miejskiego położonego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działki nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 oraz na terenie przyległym na działki nr 271/5 (część), 271/6.

2023-01-20 14:29

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

2023-01-17 16:49

Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych

2023-01-16 12:45

Odnowienie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych oraz linii osi jezdni

ZAPYTANIE OFERTOWE - Odnowienie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych oraz linii osi jezdni

2023-01-16 12:44

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie