Aktualności

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa
Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa
data publikacji: 2020-12-10 12:12
 
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa - Część I - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta C
Informacja z otwarcia ofert - Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa - Część I
data publikacji: 2020-11-10 17:25
 
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa - Część I - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta C
Sprostowanie ogłoszenia, Odpowiedź Zamawiającego na Odwołanie, Zmiana SIWZ
data publikacji: 2020-11-06 09:39
 
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa - Część I - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta C
Zawiadomienie o złożeniu odwołania + odwołanie
data publikacji: 2020-11-04 09:33
 
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie”
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie”
data publikacji: 2020-10-23 14:20
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie