Aktualności

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

2023-04-20 08:23

Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2023 r.

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2023 r." jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf1dba1d-c97b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2023-04-03 17:37

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Kolumbarium na terenie nowego cmentarza wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Kolumbarium na terenie nowego cmentarza wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

2023-03-28 14:04

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie – II etap (ul. Sikorskiego)

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie – II etap (ul. Sikorskiego)

2023-03-28 14:03

Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie

2023-02-15 13:37

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie