Aktualności

Dostawa, transport i montaż ok. 78 mb ogrodzenia betonowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa, transport i montaż ok. 78 mb ogrodzenia betonowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie

2024-02-12 14:39

Wykonanie prac polegających na zerwaniu - frezowaniu nawierzchni asfaltowej ul. Niemcewicza oraz uzupełnieniu nawierzchni jezdni z kostki granitowej w miejscach ubytków

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie prac polegających na zerwaniu - frezowaniu nawierzchni asfaltowej ul. Niemcewicza oraz uzupełnieniu nawierzchni jezdni z kostki granitowej w miejscach ubytków

2024-02-07 12:38

Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f4c0ceed-bf66-11ee-9897-f6855eb846c0

2024-01-31 15:35

Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie

2024-01-24 15:42

Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych - planowana ilość materiału do wbudowania 150 t

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych - planowana ilość materiału do wbudowania 150 t

2024-01-23 14:02

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie