Aktualności

Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Chojnów na lata 2023-2032 oraz dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wraz z wprowadzeniem danych do Bazy Azbestowej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Chojnów na lata 2023-2032 oraz dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wraz z wprowadzeniem danych do Bazy Azbestowej

2023-02-10 14:26

Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym dz. nr 12/10, obr. 4, Chojnów

ZAPYTANIE OFERTOWE - Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym dz. nr 12/10, obr. 4, Chojnów

2023-02-10 14:26

Zakup i dostawa środków czystości

ROZPOZNANIE CENOWE - Zakup i dostawa środków czystości

2023-02-09 13:41

Budowa oświetlenia drogowego w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego w Chojnowie

2023-02-07 15:20

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

2023-02-02 15:57

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie