Aktualności

Druk Miejskiego Dwutygodnika Informacyjnego "Gazeta Chojnowska" w ilości 23 wydań w nakładzie 1000 egzemplarzy

INFORMACJA DOT. WYBORU OFERTY - Druk Miejskiego Dwutygodnika Informacyjnego "Gazeta Chojnowska" w ilości 23 wydań w nakładzie 1000 egzemplarzy - format A-4, 16/12 stron

2022-12-15 14:23

Prowadzenie Targowiska Miejskiego położonego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działki nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 oraz na terenie przyległym na działki nr 271/5 (część), 271/6

ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie Targowiska Miejskiego położonego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działki nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 oraz na terenie przyległym na działki nr 271/5 (część), 271/6.

2022-12-15 12:25

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gen. Maczka w Chojnowie

Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gen. Maczka w Chojnowie

2022-12-12 08:50

Druk Miejskiego Dwutygodnika Informacyjnego "Gazeta Chojnowska" w ilości 23 wydań w nakładzie 1000 egzemplarzy

Zapytanie ofertowe - Druk Miejskiego Dwutygodnika Informacyjnego "Gazeta Chojnowska" w ilości 23 wydań w nakładzie 1000 egzemplarzy - format A-4, 16/12 stron

2022-12-02 12:09

Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

2022-11-30 15:47

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie