Aktualności

Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie

2022-07-08 14:01

Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie

2022-07-08 09:32

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim, dz. nr 78/3 obręb 0006 Chojnów.

2022-07-05 16:51

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2022-07-05 16:11

Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie

2022-06-23 15:21

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie