Aktualności

Dostawa schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przy Placu Zamkowym 1, w ramach zadania pn.: „Zakup schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przy Placu Zamkowym 1”

Zapytanie ofertowe na dostawę schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przy Placu Zamkowym 1, w ramach zadania pn.: „Zakup schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przy Placu Zamkowym 1” - zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze „B”

2023-09-08 13:34

Odbiór, transport i utylizacja lub zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami z miejsca wskazanego przez zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE - Odbiór, transport i utylizacja lub zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami z miejsca wskazanego przez zamawiającego

2023-08-31 12:36

Remont kładki dla pieszych przy ul. Grodzkiej w Chojnowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont kładki dla pieszych przy ul. Grodzkiej w Chojnowie

2023-08-31 10:58

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d0c2ee3-4266-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2023-08-25 13:27

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13dcbf67-401c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2023-08-25 13:27

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie