Aktualności

Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2023/2024

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d8e0552-2c4c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2023-08-01 08:41

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert za wykonanie zadań pn.:
1.Wykonanie prac polegających na konserwacji - malowaniu elementów stalowych i drewnianych konstrukcji kładki dla pieszych przy ul. Racławickiej i ul. Brzozowej w Chojnowie
2. Dostawa 260 szt. opraw LED o mocy 54W /reduktor mocy o 35%/ z uchwytem regulowanym w pełnym zakresie
3. Wykonanie remontu cząstkowego drogi ul. Bogusławskiego - ul. Solskiego w obrębie skrzyżowania (odtworzenie nawierzchni jezdni po wymianie sieci wod-kan)

2023-07-31 23:25

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miejskim w Chojnowie

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-803f0775-2708-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2023-07-21 08:00

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 18 na działce nr 8, obręb nr 0006, Chojnów.

Zapytanie ofertowe - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 18 na działce nr 8, obręb nr 0006, Chojnów.

2023-07-19 14:34

Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie".
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-983e962d-2486-11ee-9aa3-96d3b4440790

2023-07-18 10:29

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie