Aktualności

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

2023-01-17 16:49

Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych

2023-01-16 12:45

Odnowienie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych oraz linii osi jezdni

ZAPYTANIE OFERTOWE - Odnowienie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych oraz linii osi jezdni

2023-01-16 12:44

Druk Miejskiego Dwutygodnika Informacyjnego "Gazeta Chojnowska" w ilości 23 wydań w nakładzie 1000 egzemplarzy

INFORMACJA DOT. WYBORU OFERTY - Druk Miejskiego Dwutygodnika Informacyjnego "Gazeta Chojnowska" w ilości 23 wydań w nakładzie 1000 egzemplarzy - format A-4, 16/12 stron

2022-12-15 14:23

Prowadzenie Targowiska Miejskiego położonego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działki nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 oraz na terenie przyległym na działki nr 271/5 (część), 271/6

ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie Targowiska Miejskiego położonego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działki nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 oraz na terenie przyległym na działki nr 271/5 (część), 271/6.

2022-12-15 12:25

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie