Aktualności

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

Informacja z otwarcia ofert - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

2022-10-10 12:15

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

2022-10-10 10:07

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w ramach Działania 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w ramach Działania 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21.

2022-09-29 16:07

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.

2022-09-07 11:04

Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie

Zapytanie ofertowe - Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie

2022-08-18 13:30

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie