Aktualności

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gen. Maczka w Chojnowie

Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gen. Maczka w Chojnowie

2022-12-12 08:50

Druk Miejskiego Dwutygodnika Informacyjnego "Gazeta Chojnowska" w ilości 23 wydań w nakładzie 1000 egzemplarzy

Zapytanie ofertowe - Druk Miejskiego Dwutygodnika Informacyjnego "Gazeta Chojnowska" w ilości 23 wydań w nakładzie 1000 egzemplarzy - format A-4, 16/12 stron

2022-12-02 12:09

Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

2022-11-30 15:47

Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

2022-11-17 14:42

Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

2022-11-17 09:25

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie