Aktualności

BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA WRAZ Z ZAKUPEM SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Informacja z otwarcia ofert, Informacja o unieważnieniu postępowania
data publikacji: 2018-01-11 13:45
 
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data publikacji: 2018-01-09 14:02
 
- Wymianę nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego – lewa strona (część I zamówienia) - Modernizację nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni „przy torach” (część II zamówienia) - Modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ulicach:
Informacja z otwarcia ofert
data publikacji: 2018-01-04 15:11
 
- Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego – lewa strona - część I zamówienia - Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni „przy torach" – część II zamówienia - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: W
Pytanie nr 1 /Odpowiedź
data publikacji: 2018-01-02 15:53
 
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
Informacja z otwarcia ofert
data publikacji: 2017-12-20 14:49
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie