Aktualności

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie – II etap (ul. Sikorskiego)

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie – II etap (ul. Sikorskiego)

2023-03-28 14:03

Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie

2023-02-15 13:37

Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Chojnów na lata 2023-2032 oraz dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wraz z wprowadzeniem danych do Bazy Azbestowej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Chojnów na lata 2023-2032 oraz dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wraz z wprowadzeniem danych do Bazy Azbestowej

2023-02-10 14:26

Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym dz. nr 12/10, obr. 4, Chojnów

ZAPYTANIE OFERTOWE - Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym dz. nr 12/10, obr. 4, Chojnów

2023-02-10 14:26

Zakup i dostawa środków czystości

ROZPOZNANIE CENOWE - Zakup i dostawa środków czystości

2023-02-09 13:41

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie