Aktualności

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 18 na działce nr 8, obręb nr 0006, Chojnów.

Zapytanie ofertowe - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 18 na działce nr 8, obręb nr 0006, Chojnów.

2023-07-07 11:57

Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-606b1bb3-100f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2023-06-21 15:36

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Kolumbarium na terenie nowego cmentarza wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Kolumbarium na terenie nowego cmentarza wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

2023-05-23 15:47

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konstrukcji wolnostojącej pod zamontowanie telebimu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konstrukcji wolnostojącej pod zamontowanie telebimu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

2023-05-23 15:47

Zakup opraw oświetlenia drogowego LED

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup opraw oświetlenia drogowego LED

2023-05-10 11:24

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie