26.05.2021
Modernizacja oczyszczalni ścieków


Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


UWAGI: 
Identyfikator postępowania MiniPortal:
ab5b342c-655a-4862-9a81-f972fb63a31c06.05.2021
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie


Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:
- Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Dokumentacja projektowa:
2) Przedmiary:
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

21.05.2021


UWAGI:
Identyfikator postępowania MiniPortal:
3cf4c2ad-3db9-4262-b5b8-87517a2b949c07.04.2021
Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej architektury


Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


UWAGI:
Identyfikator postępowania MiniPortal:
4af5c90e-5049-4c12-9de1-16586c1b24c6
02.04.2021
Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2021r.


Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:


UWAGI:
Identyfikator postępowania MiniPortal:
f59622d6-359c-4f3d-b5d5-8886494af19223.03.2021
Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2021r. (unieważniony)


Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:


UWAGI:
Identyfikator postępowania MiniPortal:

dcddaa91-63ba-4a2c-875b-b85acaf53f36
16.03.2021
Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2021r. (unieważniony)


Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:
- Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


UWAGI:
Identyfikator postępowania MiniPortal:
a2045889-3053-49a2-be50-b976cbb23e6515.03.2021
Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej architektury (unieważniony)


Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:
- Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


UWAGI:
Identyfikator postępowania MiniPortal:
d3efedef-7a39-49ec-adc8-0820946d883309.03.2021
Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu


Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:
- Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Przedmiary:

11.03.2021

UWAGI:
Identyfikator postępowania MiniPortal:
0c1ce23e-20c6-4059-bfb5-4fb9aeb4510f22.02.2021
Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej architektury (unieważniony)


Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

08.03.2021
Pytania i odpowiedzi:

11.03.2021
UWAGI:
Identyfikator postępowania MiniPortal:
78836f69-aab1-47f7-954d-3c583fc69d91Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik do SIWZ nr 2A (część 1):

Załącznik do SIWZ nr 2B (część 2):

15.01.2021

25.01.2021

04.02.202111.12.2020
Zapytanie ofertowe: Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie
10.12.2020
Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa
18.12.202001.10.2020 r.

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa - Część I

- Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na  terenie miasta Chojnowa – Część II zamówienia


Załączniki:  Załącznik nr 11 Wykaz miejsc gromadzenia odpadów (7.84 Mb),

Załącznik nr 6 do umowy (15.99 kb)

Załącznik nr 1 do umowy (odbiór) (146.00 kb)

  Załącznik nr 1 do umowy (zagospodarowanie) (67.50 kb)

Ogłoszenie (4.18 Mb)


JEDZ:

Część I - JEDZ (82.62 kb)

Część II - JEDZ (82.27 kb)

Uchwały:  Uchwała XXVI124 20 (2.77 Mb), Uchwała XXVI123 20 (4.81 Mb)


22.10.2020 r. - 


Dokumenty zmienione - do pobrania:


Załączniki 1-8 (425.00 kb)   z dnia  22.10.2020 

Załącznik nr 9 do SIWZ (74.00 kb)   z dnia  22.10.2020 

Załącznik nr 10 do SIWZ (150.00 kb)   z dnia  22.10.2020 


06.11.2020 r.

10.11.2020 r.

17.11.2020 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania  na wykonanie Części I i Części II zamówienia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.08.2020 r.
Przebudowa drogi nr 104383D - ul. Asnyka w Chojnowie
Ogłoszenie (101.50 kb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (20.53 Mb)
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ (40.00 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 1A i ZAŁĄCZNIK NR 1 B DO SIWZ (38.50 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (29.50 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (31.00 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (29.50 kb)

Dokumentacja budowlana
Zaświadczenie brak sprzeciwu (253.07 kb)
Projekt Budowlany:
PB- opis (7.93 Mb), Proj. budowlany - zał do zgłoszenia (24.08 Mb), Rys. 1 PZT (2.60 Mb), Rys 3 Profil podłużny (1.04 Mb), Rys 2 - Przekroje konstr (581.99 kb), Rys odwodnienie (1,005.01 kb), Rys orientacja (464.00 kb)
Projekt budowlany (6.33 Mb)
DOR (4.56 Mb)
Projekt Wykonawczy:
PB-W-cz-1 (8.42 Mb), PB-W-cz-2 (14.94 Mb), Proj.DOR (2.54 Mb), Rys odwodnienie (957.03 kb), Rys - Skrzyż. Stanu Istn (640.94 kb), Rys - Orientacja (452.31 kb), Rys 1 PZT (2.76 Mb), Rys 2 Przekroje konstr (544.50 kb), Rys 3 - Profil podłużny (994.84 kb)

Przedmiary:
Przedmiar droga (1.82 Mb), Przedmiar - kanalizacja deszcz (815.35 kb), Przedmiar branża elektryczna (1.68 Mb)

STW i OR
STWiOR drogi cz I (23.21 Mb), STWiOR drogi cz II (16.71 Mb), STWIOR sanit - odwod (13.61 Mb),


26.08.2020 r. Zmiana SIWZ : Zmiana SIWZ 1 (234.37 kb)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.08.2020 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.06.2020 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie

Ogłoszenie (3.51 Mb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (886.50 kb)
Wzór Umowy (238.00 kb)
Załącznik nr 1 do umowy (32.50 kb)
Załącznik nr 2 do umowy (67.83 kb)
Załącznik nr 3 do umowy (15.98 kb)
JEDZ: JEDZ (PDF) (85.20 kb),

Uchwały Rady
Uchwała Nr XXVI/124/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (2.77 Mb)
2. Uchwała Nr XXVI/123/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MiejskiejUchwała Nr XXVI/125/20 Rady miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ustlaenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (4.81 Mb) Chojnów (4.81 Mb)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.05.2020 r.

Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie

Ogłoszenie (27.96 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (582.50 kb)
Załącznik nr6 do SIWZ - wzór umowy (432.20 kb)
Załącznik nr 1 do SIWZ (77.94 kb)
Załącznik nr 2 do SIWZ (70.66 kb)
Załącznik nr 3A do SIWZ (73.01 kb)
Załącznik nr 3B do SIWZ (72.61 kb)
Załącznik nr 4 do SIWZ (71.27 kb)
Załącznik nr 5 do SIWZ (70.95 kb)
Załącznik nr 7 do SIWZ (70.91 kb)
Załącznik nr 8 do SIWZ (70.73 kb)

Dokumentacja budowlana
Zaświadczenie brak sprzeciwu (253.07 kb)
Projekt Budowlany:
PB- opis (7.93 Mb), Proj. budowlany - zał do zgłoszenia (24.08 Mb), Rys. 1 PZT (2.60 Mb), Rys 3 Profil podłużny (1.04 Mb), Rys 2 - Przekroje konstr (581.99 kb), Rys odwodnienie (1,005.01 kb), Rys orientacja (464.00 kb)
Projekt Wykonawczy:
PB-W-cz-1 (8.42 Mb), PB-W-cz-2 (14.94 Mb), Proj.DOR (2.54 Mb), Rys odwodnienie (957.03 kb), Rys - Skrzyż. Stanu Istn (640.94 kb), Rys - Orientacja (452.31 kb), Rys 1 PZT (2.76 Mb), Rys 2 Przekroje konstr (544.50 kb), Rys 3 - Profil podłużny (994.84 kb)
Przedmiary:
Przedmiar droga (1.82 Mb), Przedmiar - kanalizacja deszcz (815.35 kb)
STW i OR
STWiOR drogi cz I (23.21 Mb), STWiOR drogi cz II (16.71 Mb), STWIOR sanit - odwod (13.61 Mb),
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.04.2020

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Miejska Chojnów, Plac Zamkowy 1; 59-225 Chojnów, zaprasza do złożenia oferty handlowej  na wykonanie zadania pn.

 

 Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa) 


1. OGŁOSZENIE WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM (204.76 kb) 

2. Dokumentacja techniczna - Projekt Budowlany (21.50 Mb)    Projekt Budowlany Wykonawczy (14.85 Mb)

3. PRZEDMIAR (2.05 Mb)

4. STWiOR (16.08 Mb)Ofertę należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 27.04.2020 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.


07.05.2020r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.04.2020 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (540.50 kb)

Mapki:   Mapka (1.32 Mb); Mapka (1.32 Mb); Mapka (1.32 Mb)

Ogłoszenie (90.50 kb)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (305.43 kb)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacje o unieważnieniu postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.03.2020 r.-
____________________________________________________________________________________________________

31.01.2020 r.Gmina  Miejska Chojnów, zs. w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania "Budowa terenu rekreacyjnego - skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury"
13.02.2020

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym:


29.01.2020 r.


Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Chojnowie     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (525.89 kb)

Dokumentacja techniczna:


 

_______________________________________________________________________________________________________________
27.01.2020
28.01.2020


 

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania, który na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnów wykona dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie wpłynęły zapytania.
Zamawiający udzielił niestępujących odpowiedzi :


Pytania i odpowiedzi- 28.01.2020 (880.30 kb)Mając na uwadze wprowadzone zmiany, Zamawiający ustala, ze oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2020 r. – w sposób opisany w zapytaniu na poniższym formularzu ofertowym


NOWY FORMULARZ OFERTOWY (187.62 kb)


----------


17.01.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE:


„Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie" 


ZAPYTANIE OFERTOWE (1.87 Mb)

FORMULARZ OFERTOWY (989.38 kb)8.   Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

 

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Koperta winna zostać opisana :

„Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji elektrycznych
i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4
w Chojnowie"

 


15.01.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE:


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn:  Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie"


Zapytanie Ofertowe (698.06 kb)

Formularz ofertowy (1.02 Mb)


Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie