Aktualności

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla Urzędu Miejskiego w Chojnowie

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla Urzędu Miejskiego w Chojnowie

2022-11-07 15:37

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz jednostkach podległych

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz jednostkach podległych

2022-11-07 15:37

Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

2022-10-28 17:07

Zapytanie ofertowe

Dostawa: - 2 kotłów gazowych zamontowanych w kaskadzie na stojaku wolnostojącym o mocy 115 kw każdy (możliwość załączenia tylko 1 kotła, bądź 2 jednocześnie)

2022-10-20 15:27

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w ramach Działania 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21

Informacja z otwarcia ofert - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w ramach Działania 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21

2022-10-12 15:47

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie