login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 (CZĘŚĆ i ZAMÓWIENIA) - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI DO BUDYNKU PRZY UL. KRASZEWS


11.10.2017 r.

- BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 (CZĘŚĆ i ZAMÓWIENIA)

- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI DO BUDYNKU PRZY UL. KRASZEWSKIEGO (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (450.50 kb), Ogłoszenie (89.50 kb)


Projekt chodnik:

Droga 328 (528.33 kb), elementy zabezpieczenia ruchu drogowego (369.20 kb), Odwodnienie liniowe (379.28 kb), Organizacja ruchu istniejąca (1.45 Mb), Organizacja ruchu projektowana docelowa (1.27 Mb), Plan BIOZ (1.30 Mb), Plan zagospodarowania terenu (868.24 kb), Plansza zbiorcza sieci (840.69 kb), Profil podłączenia wpustu ulicznego (812.81 kb), Profile przyłączeń wpustów ulicznych (847.33 kb), Projekt budowlany i wykonawczy (2.36 Mb), Projekt docelowej organizacji ruchu (969.40 kb), Przedmiar (2.45 Mb), Przekrój konstrukcyjny zjazdy (377.27 kb), Usytuowanie w mieście (977.81 kb), Zastępcza organizacja ruchu na czas budowy (1.48 Mb), Zastępcza organizacja ruchu zakres 1 (1.23 Mb), zor zakres 2 (1.11 Mb), zor zakres 3 (1,017.95 kb), zor zakres 4 (872.43 kb), zor zakres 5 (998.83 kb), zor zakres 6 (849.10 kb), zor zakres 7 (716.24 kb)


Projekt sieci wod-kan

Opis techniczny (195.27 kb), Przedmiar robót (2.86 Mb), Rys nr 1 Plansza Zbiorcza Sieci (5.69 Mb), Rys nr 2 Profil kanału (407.96 kb),Rys nr 3 Profil sieci wod (387.03 kb), Rys nr 4 Profile przykanalików (190.53 kb), Rys 5 Profile wpustów ulicznych (117.90 kb), Rys 6 Profile przyłaczeń wody (208.78 kb), Rys 7 Profile charakterystyka przyłaczeń (260.71 kb), Specyfikacja kan ogólnospławna nr 1 (160.64 kb), Specyfikacja sieć wodociągowa nr2 (93.84 kb), Strona tytułowa opisu (53.88 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie