login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328(CZĘŚĆ I


14.11.2017 r.


- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR  328(CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA)

- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ WRAZ  Z BUDOWĄ BUDOWĄ ULICY REYMONTA -I ETAP (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (458.00 kb)

Ogłoszenie (117.00 kb)


Projekt Chodnik Kraszewskiego:

Droga Nr 328 (528.33 kb), Elementy zabezpieczenia ruchu drogowego (369.20 kb), Odwodnienie liniowe (379.28 kb), Organizacja ruchu istniejąca (1.45 Mb), Organizacja ruchu projektowana docelowa (1.27 Mb), Plan BIOZ (1.30 Mb), Plan zagospodarowania terenu (868.24 kb), Plansza zbiorcza sieci (840.69 kb), Profile przyłączeń wpustów ulicznych (847.33 kb), Projekt budowlany i wykonawczy (2.36 Mb),Projekt docelowej organizacji ruchu (969.40 kb), Przedmiar (2.45 Mb), Przekrój konstrukcyjny zjazdy (377.27 kb), Usytuowanie w mieście (977.81 kb), Zastępcza organizacja ruchu na czas budowy (1.48 Mb), Zastępcza organizacja ruchu zakres 1 (1.23 Mb), Zor zakres 2 (1.11 Mb), Zor zakres 3 (1,017.95 kb), Zor zakres 4 (872.43 kb), Zor zakres 5 (998.83 kb), Zor zakres 6 (849.10 kb), Zor zakres 7 (716.24 kb)Profil podłączenia wpustu ulicznego (812.81 kb)


Projekt sieci wod-kan R-O

Informacja BIOZ (2.14 Mb), Opis techniczny - II Projekt (3.68 Mb), Opis techniczny projekt zagospodarowania terenu (2.14 Mb), Opis techniczny - zestawienie przyłaczy (659.49 kb), Profil podłużny KO-1_0 (1.28 Mb), Profile podłużne KO (1.27 Mb), Profile podłużne SW (1.29 Mb), Projekt str. tytułowa (619.84 kb), Projekt zagospodarowania-1 (1.04 Mb), Projekt zagospodarowania -2 (985.80 kb), Projekt zagospodarowania - 3 (868.89 kb), Schemat montażowy (826.69 kb), Studzienka betonowa DN 1000 (557.75 kb), Studzienka tworzywowa DN 425 (611.95 kb), Profil podłużny sieci wodociągowej SW-1_0 (1.00 Mb)

Przedmiar (437.88 kb)


Projekt ul. Reymonta - drogowy

Informacja BIOZ (1.15 Mb), Informacja BIOZ (1.15 Mb), Projekt zagospodarowania terenu (2.98 Mb), Przedmiar Reymonta Ogrodowa (61.92 kb), Przekrój podłużny Ogrodowa (676.07 kb), Przekrój podłużny Reymonta (651.13 kb), Przekrój poprzeczny AA (504.88 kb), Przekrój poprzeczny BB (496.66 kb), Przekrój poprzeczny CC (750.15 kb),Przekrój poprzeczny DD (641.83 kb), Przekrój poprzeczny EE (461.77 kb), Szczegół zwieńczenia studni (528.97 kb)


Projekt sieć wod-kan Kraszewskiego

Opis techniczny (195.27 kb), Przedmiar robót (2.86 Mb), Rys nr 1 Plansza zbiorcza sieci (5.69 Mb), Rys nr 2 Profil kanału, Rys nr 3 Profil sieci wod (387.03 kb), Rys nr 4 Profile przykanalików (190.53 kb), Rys nr 5 Profile wpustów ulicznych (117.90 kb), Rys nr 6 Profile przyłączeń wody (208.78 kb), Rys nr 7 Profile charakteryst. przyłączeń (260.71 kb), Specyfikacja kan ogólnospławnej nr 1 (160.64 kb), Specyfikacja siecć wodociągowa nr 2 (93.84 kb), Strona tytułowa opisu (53.88 kb).


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (628.10 kb)


Informacja o unieważnieniu postępowania na Część I i II

Informacja o unieważnieniu - Część I zamówienia (471.22 kb)

Informacja o unieważnieniu - Część II zamówienia (435.25 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie