login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności architektoniczmnej przy realizacji zadania pn. "Przebudowa schodów nawierzchni amfiteatru oraz budowa zadaszenia sceny w parku śródm17.07.2020 r.
Zaproszenie do złożenia oferty  na realizację zadania  o wartości poniżej 30 000 euro
Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności architektonicznej przy realizacji zadania pn. "Przebudowa schodów nawierzchni amfiteatru oraz budowa zadaszenia sceny w parku Śródmiejskim w Chojnowie"

Zaproszenie do złożenia oferty (677.46 kb)
Wzór formularza oferty (130.40 kb)
Wzór umowy (216.09 kb)
Decyzja Pozwolenie na budowę (1.39 Mb)
Przedmiar (2.05 Mb)
Projekt wykonawczy (11.66 Mb)Projekt budowlany (15.80 Mb)STWiOR (16.07 Mb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie