login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021

15.07.2020 r.
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie (116.50 kb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (693.50 kb)
Wzór umowy (44.44 kb)

Załacznik nr 1 Formularz Ofertowy (20.62 kb)
Załącznik nr 2 - oświadczenie (16.16 kb)
Załącznik nr 3 (14.76 kb)
Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu (18.40 kb)
Załacznik nr 5 - oświadczenie dot. grupy kapitał (17.08 kb)
Załącznik nr 6 - wykaz sprzetu (15.05 kb)
Załacznik nr 8 - wykaz należycie wykonanych usług (12.53 kb)Załącznik nr 7 - wykaz osób (15.12 kb)


Informacja z otwarcia ofert (439.17 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania (322.54 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie