Aktualności

Zapyt./Odp (1)- Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie
Zapyt./Odp (1)- Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie
data publikacji: 2014-06-11 14:10
 
Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie
Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie
data publikacji: 2014-05-30 14:18
 
Przebudowa ulicy Brzozowej i ulicy Racławickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach płączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo budowaną kładką nad rzeką Skorą w Chojnowie
Przebudowa ulicy Brzozowej i ulicy Racławickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach płączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo budowaną kładką nad rzeką Skorą w Chojnowie
data publikacji: 2014-05-23 15:03
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni ulicy Krótkiej w Chojnowie oraz wymianę nawierzchni chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szpitalnej w Chojnowie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni ulicy Krótkiej w Chojnowie oraz wymianę nawierzchni chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szpitalnej w Chojnowie.
data publikacji: 2014-05-16 14:02
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów.
data publikacji: 2014-04-15 13:34
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie