login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reumonta i Ogrodowej


23.03.2018 r.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.

Ogłoszenie (81.50 kb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (98.06 kb)

Projekt
Projekt (14.10 Mb)

Informacja z otwarcia ofert (419.63 kb)
Informacja o unieważnieniu postępowania (358.45 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie