login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - - Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (część I zamówienia) - Przebudowa chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego (część II zamówienia)13.04.2018 r.

            - Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (część I zamówienia)

         - Przebudowa chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego

            (część II  zamówienia)

               - Przebudowa chodników przy ulicach Kilińskiego i Kochanowskiego

                 (część III  zamówienia)

          -    Przebudowę chodnika przy ulicy Bolesławieckiej od skrzyżowania

           z ulicą  Chmielną do ulicy Wyspiańskiego (część IV zamówienia)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (508.50 kb)

Ogłoszenie (158.50 kb)

Projekt Matejki (16.37 Mb) Przedmiary (4.63 Mb)

                Informacja z otwarcia ofert (1.05 Mb)


Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części I zamówienia (379.29 kb)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na Część II zamówienia (751.94 kb)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej złożonej na Część IV zamówienia (456.44 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie