login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i pl. Konstytucji 3-ego Maja do ul. Dąbrowskiego w Chojnowie wraz z budową oświetlenia ulicznego (część I zamówienia) - Przebudowa chodnika w ul

 16.03.2018 r.

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i pl. Konstytucji 3 go Maja do ul. Dąbrowskiego  w Chojnowie wraz  z budową oświetlenia  ulicznego (Część I zam)
Przebudowa chodnika w ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego w Chojnowie
 (Część II zam)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (486.00 kb),
Ogłoszenie (39.38 kb), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.29 kb)

Projekt:

Przedmiar chodnik Bolesławiecka:
Przedmiar Bolesławiecka (1.66 Mb)

Niemcewicza , Pl. 3 Maja projekt oświetlenia (14.33 Mb)
Oświetlenie Niemcewicza (7.16 Mb)
             Przedmiar drogowy (2.61 Mb)
Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert (488.91 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania:
Informacja o unieważnieniu postępowania wykonanie Części I i II zamówienia (828.50 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie