29.05.2020 r.

Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie

Ogłoszenie (27.96 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (582.50 kb)
Załącznik nr6 do SIWZ - wzór umowy (432.20 kb)
Załącznik nr 1 do SIWZ (77.94 kb)
Załącznik nr 2 do SIWZ (70.66 kb)
Załącznik nr 3A do SIWZ (73.01 kb)
Załącznik nr 3B do SIWZ (72.61 kb)
Załącznik nr 4 do SIWZ (71.27 kb)
Załącznik nr 5 do SIWZ (70.95 kb)
Załącznik nr 7 do SIWZ (70.91 kb)
Załącznik nr 8 do SIWZ (70.73 kb)

Dokumentacja budowlana
Zaświadczenie brak sprzeciwu (253.07 kb)
Projekt Budowlany:
PB- opis (7.93 Mb), Proj. budowlany - zał do zgłoszenia (24.08 Mb), Rys. 1 PZT (2.60 Mb), Rys 3 Profil podłużny (1.04 Mb), Rys 2 - Przekroje konstr (581.99 kb), Rys odwodnienie (1,005.01 kb), Rys orientacja (464.00 kb)
Projekt Wykonawczy:
PB-W-cz-1 (8.42 Mb), PB-W-cz-2 (14.94 Mb), Proj.DOR (2.54 Mb), Rys odwodnienie (957.03 kb), Rys - Skrzyż. Stanu Istn (640.94 kb), Rys - Orientacja (452.31 kb), Rys 1 PZT (2.76 Mb), Rys 2 Przekroje konstr (544.50 kb), Rys 3 - Profil podłużny (994.84 kb)
Przedmiary:
Przedmiar droga (1.82 Mb), Przedmiar - kanalizacja deszcz (815.35 kb)
STW i OR
STWiOR drogi cz I (23.21 Mb), STWiOR drogi cz II (16.71 Mb), STWIOR sanit - odwod (13.61 Mb),

Informacja o unieważnieniu postępowania:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (347.85 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie