login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - - Modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia) - Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnos

12.01.2018 r.

 

-    Modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia)

-  Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla  domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie – Etap I (część II zamówienia)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (460.00 kb)

Ogłoszenie (122.50 kb)


Projekty:

Projekt sieci wod-kan R O (14.10 Mb), Projekt ul. Reymonta- drogowy (9.32 Mb)


Przedmiar: ul. Witosa. Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego, Małachowskiego:

Przedmiary (4.68 Mb)


Informacja z otwarcia ofert (609.19 kb)


Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części II zamówienia (439.18 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie