login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - a. CZĘŚĆ I: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słowiańskiej z połączeniem ul. Okrzei w Chojnowie” b. CZĘŚĆ II: „Budowa oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały-Chopina z połączeniem ul. Kościusz


12.09.2017 r.

- BUDOWA  OŚWIETLENIA  DROGOWEGO W  UL. SŁOWIAŃSKIEJ  Z  POŁĄCZENIEM  UL. OKRZEI W  CHOJNOWIE  - Część I zamówienia
- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGACH ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM  UL. KOŚCIUSZKI W CHOJNOWIE - Część II zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (452.00 kb)
Ogłoszenie (115.00 kb)

Projekt - Drzymały - Chopina:
PB Opis techniczny Drzymały Chopina (2.75 Mb), Rysunek1.1 (789.13 kb), Rysunek 1.2 (605.32 kb), Układ rysunków (262.24 kb), Przedmiar (2.39 Mb)

Projekt - Słowiańska:
PB Opis techniczny - Słowiańska (2.69 Mb), Rysunek 1.1 (677.56 kb), Rysunek 1.2 (654.39 kb), Układ Rysunków (250.44 kb), Przedmiar (2.05 Mb)

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (486.26 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania na Części II zamówienia
Informacja o unieważnieniu części II zamówienia (380.81 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie