login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Budowa oświetlenia Parku Śródmiejskiego w Chojnowie w ramach zadania pn. Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego
05.09.2017 r.

BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO W CHOJNOWIE W RAMACH ZADANIA PN. PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (411.50 kb), Ogłoszenie (83.50 kb),
Projekt: Przedmiar (156.23 kb), PB Oświetlenie Parku Śródmiejskiego (2.91 Mb), Plan zagospodarowania terenu (1.91 Mb), Rys lampa parkowa (471.57 kb), Schemat spiralny (644.04 kb), Schematy rozdzielnic (434.14 kb)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) (130.89 kb)

Pytania do SIWZ:
Pytanie nr 1 /Odp (567.65 kb)


Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (478.78 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie