login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR
21.04.2017 r.
Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (412.00 kb), Ogłoszenie (83.50 kb)

Projekt:
nformacja BIOZ (1,007.18 kb), Materiały równoważne - słupy (1.05 Mb), Materiały równoważne oprawy oświetleniowe (1.65 Mb), Opis techniczny (3.03 Mb), Opis zagospodarowania terenu - arkusz I (1.74 Mb), Projekt zagospodarowania terenu - arkusz II (1.26 Mb), Przedmiar robót oświetlenia bieżni (77.10 kb), Schemat ideowy i budowa szafki SO-2 (651.33 kb), Schemat ideowy oświetlenia (1.10 Mb), SSTWiOR - roboty elektryczne (2.26 Mb).

Informacja z otwarcia ofert (764.45 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie