login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chopjnów
19.10.2016 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chopjnów


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (414.00 kb)

,Rozporządzenie MR w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia . (6.18 Mb)

Ogłoszenie (6.77 Mb)


Projekt:  Poglądowa (916.68 kb), PZT (4.02 Mb), Niweleta (192.23 kb), P. Projektowane (2.00 Mb), Przekrój C-C (680.09 kb), P. istniejące (1.62 Mb), Organizacja docelowa rysunki (2.86 Mb), Organizacja docelowa (587.47 kb), Projekt budowlany (4.36 Mb), Przedmiar robót (61.92 kb), SST Chojnów-Michów (1.41 Mb)


Otwarcie ofert:  Informacja z otwarcia ofert (373.35 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie