login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Niemcewicza-Małachowskiego oraz Witosa w Chojnowie

     

 

 17.06.2016 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Niemcewicza-Małachowskiego oraz Witosa w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (376.50 kb), Ogłoszenie (84.50 kb)

Projekt Cz. I zamówienia  wod-kan N-M: ,Komora Zasuw (153.49 kb),  Opis techniczny (1.10 Mb), Plan nr 3 (1.67 Mb), Profile kanalizacji i przykanalików (1.71 Mb), Profile sieci wodociągowej i przyłaczy (1.62 Mb),Przedmiar wod-kan N-M (79.54 kb), Rys Nr 4 (277.30 kb), Specyfikacje techniczne kan ogólnospławnej Etap. I,II,III (115.97 kb), Specyfikacja techniczna ogólna Etap I,II,III (138.38 kb), Specyfikacja techniczna ziemne Etap I,II,III (194.59 kb), ST wodociąg I,II,III (118.11 kb), Węzły (138.77 kb)

Dodano 23.06.2016 r. - Plan Nr 3 cd. (511.54 kb)

Dodano 24.06.2016 r. - PLAN Nr 3 zamienny (1.79 Mb)

Projekt Cz II zamówienia  wod-kan w ul. Witosa: Opis techniczny (1.05 Mb), Plan 1A (325.08 kb), Profile sieci wod-kan (758.38 kb), Przedmiar wod-kan (76.79 kb), Schemat węzłów (55.51 kb), Specyfikacje techniczne ogólna Witosa (138.41 kb), Specyfikacje techniczne ogólnospławna Witosa (116.04 kb), Specyfikacje techniczne ogólnospławna Witosa (118.14 kb), Specyfikacje Techniczne zimne Witosa (194.61 kb),

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie