login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Przebudowa drogi nr 104383D-ul. Asnyka w Chojnowie

18.08.2020 r.
Przebudowa drogi nr 104383D - ul. Asnyka w Chojnowie
Ogłoszenie (101.50 kb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (20.53 Mb)
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ (40.00 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 1A i ZAŁĄCZNIK NR 1 B DO SIWZ (38.50 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (29.50 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (31.00 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (29.50 kb)

Dokumentacja budowlana
Zaświadczenie brak sprzeciwu (253.07 kb)
Projekt Budowlany:
PB- opis (7.93 Mb), Proj. budowlany - zał do zgłoszenia (24.08 Mb), Rys. 1 PZT (2.60 Mb), Rys 3 Profil podłużny (1.04 Mb), Rys 2 - Przekroje konstr (581.99 kb), Rys odwodnienie (1,005.01 kb), Rys orientacja (464.00 kb)
Projekt budowlany (6.33 Mb)
DOR (4.56 Mb)
Projekt Wykonawczy:
PB-W-cz-1 (8.42 Mb), PB-W-cz-2 (14.94 Mb), Proj.DOR (2.54 Mb), Rys odwodnienie (957.03 kb), Rys - Skrzyż. Stanu Istn (640.94 kb), Rys - Orientacja (452.31 kb), Rys 1 PZT (2.76 Mb), Rys 2 Przekroje konstr (544.50 kb), Rys 3 - Profil podłużny (994.84 kb)

Przedmiary:
Przedmiar droga (1.82 Mb), Przedmiar - kanalizacja deszcz (815.35 kb), Przedmiar branża elektryczna (1.68 Mb)

STW i OR
STWiOR drogi cz I (23.21 Mb), STWiOR drogi cz II (16.71 Mb), STWIOR sanit - odwod (13.61 Mb),

26.08.2020 r. Zmiana SIWZ : Zmiana SIWZ 1 (234.37 kb)

27.08.2020 r. Pytanie do SIWZ/Odp - Pyt nr 1/Odp (1.15 Mb), Przedmiar - branża elektryczna (właściwy) (958.45 kb)

02.09.2020 r. Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (232.80 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie