Aktualności

Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego w Chojnowie (Morskie Oko)
Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego w Chojnowie (Morskie Oko)
data publikacji: 2013-08-12 13:10
 
Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie
Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie
data publikacji: 2013-08-12 13:06
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sceny mobilnej.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sceny mobilnej.
data publikacji: 2013-07-23 16:12
 
Modernizacja sali gimnastycznej i i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie.
Modernizacja sali gimnastycznej i i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie.
data publikacji: 2013-07-23 14:27
 
Zmiana SIWZ - Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej i Orzeszkowej oraz modernizacja ciągów pieszych:alejki na cmentarzu komunalnym w Chojnowie.
Zmiana SIWZ- Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej i Orzeszkowej oraz modernizacja ciągów pieszych:alejki na cmentarzu komunalnym w Chojnowie.
data publikacji: 2013-07-23 11:42
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54 | 55  | 56  | 57  | 58  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie