login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.


12.03.2020 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (707.00 kb)
Ogłoszenie (185.00 kb)
Załącznik nr 2 do umowy - Tereny Zielone Chojnów (3.05 Mb)
Załącznik do umowy Cz III (758.49 kb)


Informacja z otwarcia ofert (315.17 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części I i III zamówienia (190.68 kb)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części IV (202.39 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie