Informacja o wyborze ofert w przetargach


24.03.2020 r.
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. (RG.271.3.2020)

18.03.2020 r.
Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Chojnowie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (481.65 kb)

26.02.2020 r.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (290.96 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie