Aktualności

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i pl. Konstytucji 3 go Maja do ul. Dąbrowskiego w Chojnowie wraz z budową oświetlenia ulicznego (Część I zam) Przebudowa chodnika w ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego w Chojnowie (Część II zam)
Informacja z otwarcia ofert
data publikacji: 2018-04-04 12:01
 
Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data publikacji: 2018-03-29 16:26
 
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie części I, części II i części IIIzamówienia
data publikacji: 2018-03-29 16:25
 
Budowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4
Budowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4
data publikacji: 2018-03-29 16:16
 
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.
data publikacji: 2018-03-23 14:42
 
<< nowsze | 34  | 35  | 36  | 37  | 38 | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie