Aktualności

- Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (część I zamówienia) - Przebudowa chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego (część II zamówienia) - Przebudowa chodników przy ulicach Kilińskiego i Kochanowskiego (część III zamówienia)
- Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (część I zamówienia) - Przebudowa chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego (część II zamówienia) - Przebudowa chodników przy ulicach Kilińskiego i Kochanowskiego (część III zamówienia) - Przebudowę chodnika przy ulicy Bolesławieckiej od skrzyżowania z ulicą Chmielną do ulicy Wyspiańskiego (część IV zamówienia)
data publikacji: 2018-04-13 15:53
 
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.
Informacja o unieważnieniu postępowania
data publikacji: 2018-04-11 15:54
 
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data publikacji: 2018-04-10 14:18
 
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.
Informacja z otwarcia ofert
data publikacji: 2018-04-09 15:48
 
Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i pl. Konstytucji 3 go Maja do ul. Dąbrowskiego w Chojnowie wraz z budową oświetlenia ulicznego (Część I zam) Przebudowa chodnika w ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego w Chojnowie (Część II zam)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części I i Części II zamówienia
data publikacji: 2018-04-05 15:48
 
<< nowsze | 33  | 34  | 35  | 36  | 37 | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie