login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Budowa oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały - Chopina z połączeniem ul. Kościuszki w Chojnowie

06.10.2017 r.

Budowa oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały - Chopina z połączeniem ul. Kościuszki w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (406.50 kb)
Ogłoszenie (83.50 kb)

Projekt - Drzymały - Chopina:
PB Opis techniczny Drzymały Chopina (2.75 Mb), Rysunek1.1 (789.13 kb), Rysunek 1.2 (605.32 kb), Układ rysunków (262.24 kb), Przedmiar (2.39 Mb)


Pytania i Odp do SIWZ: Pytanie nr 1/Odp (330.75 kb)


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert (420.35 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie