login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - - Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa - Część I - Odbieranie i transport odpadów komunalnych

01.10.2020 r.

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa - Część I

- Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na  terenie miasta Chojnowa – Część II zamówienia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (456.00 kb)

Załączniki: Załączniki (484.00 kb), Załącznik nr 11 Wykaz miejsc gromadzenia odpadów (7.84 Mb), Załącznik nr 9 do SIWZ (64.00 kb), Załącznik nr 10 do SIWZ (151.00 kb), Załącznik nr 6 do umowy (15.99 kb),Załącznik nr 1 do umowy (odbiór) (146.00 kb)  Załącznik nr 1 do umowy (zagospodarowanie) (67.50 kb)

Ogłoszenie (4.18 Mb)

JEDZ:

Część I - JEDZ (82.62 kb)

Część II - JEDZ (82.27 kb)

Uchwały:  Uchwała XXVI124 20 (2.77 Mb), Uchwała XXVI123 20 (4.81 Mb)


13.10.2020 r. - Zawiadomienie o złożeniu odwołania (276.29 kb), Treść odwołania (2.72 Mb)

15.10.2020 r. - Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie (596.87 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie