login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - Przebudowa drogi nr 104383D ul. Asnyka w Chojnowie

30.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 
Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania PN.:
"Przebudowa Drogi Nr 104383D - Ul. Asnyka w Chojnowie"

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie