login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie

24.06.2020 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie

Ogłoszenie (3.51 Mb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (886.50 kb)
Wzór Umowy (238.00 kb)
Załącznik nr 1 do umowy (32.50 kb)
Załącznik nr 2 do umowy (67.83 kb)
Załącznik nr 3 do umowy (15.98 kb)
JEDZ: JEDZ (PDF) (85.20 kb),

Uchwały Rady
Uchwała Nr XXVI/124/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (2.77 Mb)
2. Uchwała Nr XXVI/123/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MiejskiejUchwała Nr XXVI/125/20 Rady miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ustlaenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (4.81 Mb) Chojnów (4.81 Mb)

Informacja z otwarcia ofert (828.51 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania (218.70 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie