Aktualności

Załacznik nr 4 do Formularza Ofertowego , informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitaowej (druk) - Przetarg nieograniczony na prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15
Załacznik nr 4 do Formularza Ofertowego , informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitaowej (druk) -Przetarg nieograniczony na prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15
data publikacji: 2013-06-25 13:18
 
Zmiana SIWZ - Przetarg nieograniczony na prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15
Zmiana SIWZ -Przetarg nieograniczony na prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15
data publikacji: 2013-06-25 13:14
 
Przetarg nieograniczony na prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15
Przetarg nieograniczony na prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15
data publikacji: 2013-06-21 10:55
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Krasickiego w Chojnowie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Krasickiego w Chojnowie.
data publikacji: 2013-06-13 15:10
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych i niezamieszkałych przez mieszkańców w Chojnow
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych i niezamieszkałych przez mieszkańców w Chojnowie
data publikacji: 2013-06-06 14:52
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91 | 92  | 93  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie