Aktualności

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (784.50 kb) , Załącznik nr 1do Formularza ofertowego (299.00 kb), Zmiana SIWZ (305.63 kb) Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (po zmianie) (304.50 kb) Ogłoszenie (127.00 kb) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.00 kb) Pytania do SIWZ: Pytanie nr 1 /
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana SIWZ, Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego
data publikacji: 2018-11-29 17:22
 
Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learing dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie wraz z instalacją oprogramowania i sprz
Pytania do SIWZ - Pytanie nr 2/Odp
data publikacji: 2018-11-29 14:32
 
Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ulicy Grodzkiej 15 zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów na działkach Nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 o powierzchni 1.869 m2 oraz na terenie przyległym na działce 271/6.
Zapytanie ofertowe
data publikacji: 2018-11-28 14:28
 
Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learing dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie wraz z instalacją oprogramowania i sprz
Pytania do SIWZ - Pytanie nr 1/Odp
data publikacji: 2018-11-28 14:00
 
- Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learing dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie wraz z instalacją oprogramowania i sp
- Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learing dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie wraz z instalacją oprogramowania i sprzętu - (Część II zamówienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów"
data publikacji: 2018-11-23 17:43
 
<< nowsze | 26  | 27  | 28  | 29  | 30 | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie