Aktualności

Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego
Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego
data publikacji: 2018-01-12 13:33
 
Plan Zamówień Publicznych 2018 r.
Plan Zamówień Publicznych 2018 r.
data publikacji: 2018-01-11 15:56
 
Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego – lewa strona - część I zamówienia - Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni „przy torach" – część II zamówienia - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Wi
Informacja o unieważnieniu postępowania na Część III zamówienioa
data publikacji: 2018-01-11 13:58
 
BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA WRAZ Z ZAKUPEM SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Informacja z otwarcia ofert, Informacja o unieważnieniu postępowania
data publikacji: 2018-01-11 13:45
 
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data publikacji: 2018-01-09 14:02
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30 | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie