login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego.12.01.2018 r.

Budowa  centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (906.11 kb)Ogłoszenie (182.15 kb)
Projekt:

Załącznik  9A PB:
PB Opis 1 (23.88 Mb), PB Opis 2 (17.21 Mb), PB Rys Architekt. (1.59 Mb), PB Rys Elektryka (2.67 Mb), PB rys Inst sanit. wewn. (16.54 Mb), PB Inst. Sanit. Zewn. (23.73 Mb), PB Rys Konstr (790.50 kb), PB Rys SAP (4.97 Mb), PB Rys Wentylacja (481.27 kb)
Decyzja (728.96 kb)

Załącznik 9B PW:
PW Architektura (5.52 Mb), PW Elektryczne (3.07 Mb), PW Konstrukcja (8.98 Mb), pw sANIT WEWN (21.51 Mb), PW Sanit Zewn (8.43 Mb), PW Teletech. (22.58 Mb), PW Wentylacja (2.23 Mb), PW Tabela równoważnosci (207.32 kb),

Załącznik 9C Specyfikacje:
Zał Specyfikacje (716.99 kb)

Załącznik 9D Przedmiary:
Przedmiary (1,006.73 kb)

Zapytania do SIWZ/ Odp: Pytania /Odp nr 1 (138.80 kb)

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (30.00 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania (93.50 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie