login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudo

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie"


Zaproszenie (1.15 Mb)

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - wzór formularza oferty (135.69 kb)

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - wzór umowy (219.63 kb).
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie